15/09/20  Tin tức - Sự kiện  23
Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
 15/09/20  Tin của trường  26
Ngày 09/09/2020 Bộ giáo dục ban hành quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học
 15/09/20  Tin tức - Sự kiện  24
Thầy cô không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; không được bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục
 08/09/20  Tin tức - Sự kiện  31
Ngày Khai giảng năm học này đặc biệt khác so với các năm học trước, Khai giảng diễn ra trong điều kiện cả nước đang gồng mình,
 20/02/20  Tin của trường  103
Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, đeo khẩu trang là hành động đơn giản mà hiệu quả phòng bệnh lại cao. Nhưng đeo khẩu trang y tế đúng cách, cũng như tháo khẩu trang y tế đúng cách là điều mọi người thường bỏ qua.