15/09/20  Tin tức - Sự kiện  23
Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
 15/09/20  Tin của trường  26
Ngày 09/09/2020 Bộ giáo dục ban hành quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học
 15/09/20  Tin tức - Sự kiện  24
Thầy cô không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; không được bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục
 10/09/20  Tin tức - Sự kiện  26
GDVN- “Tuyệt đối không ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo”. Đây là yêu cầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong văn bản gửi ngành giáo dục các địa phương.
 08/09/20  Tin tức - Sự kiện  31
Ngày Khai giảng năm học này đặc biệt khác so với các năm học trước, Khai giảng diễn ra trong điều kiện cả nước đang gồng mình,