• 20200905_074124_c3f3fcb3e0
  • 20200905_074715_5b721af64a
  • 20200905_073910_e7ee90071b
  • 20200905_074856_3b6991495f
  • 20200905_074945_0__ddfa5753ed
  • 20200905_074724_304d00b700
  • 20200905_075346_0__5fc5bc6ac9
  • 20200905_075239_b4a3859620
  • 20200905_080526_abc567f522
  • 20200905_083653_f16c986c64
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ...
Thông tư được xây dựng trong bối cảnh từ năm học 2020-2021 Việt Nam triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ lớp 1 cấp tiểu học.Chương trình này với sự thay đổi về mục tiêu giáo dục là chuyển từ nền giáo dục chú trọng truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh và có thêm một số ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1